وبلاگ

نیروگاه زمین گرمایی

اهداف مبحث نیروگاه زمین گرمایی : انرژی زمین گرمایی استفاده از انرژی زمین گرمایی تولید برق در نیروگاه زمین گرمایی آلایندگی نیروگاه زمین گرمایی استفاده غیرنیروگاهی از انرژی زمین گرمایی انرژی زمین گرمایی انرژی حرارتی که در پوستۀ جامد...

انواع سیستم های الکتریکی جریان متناوب

سیستم های الکتریکی جریان دائم سیستم های جریان دائم معمولا شامل دو یا سه سیم هستند. اگرچه از این سیستم های توزیع بجز در موارد خاص استفاده نمی شود هنوز انواع قدیمی آن در بعضی قسمت ها مورد استفاده...

رله کنترل سطح

رله کنترل سطح مایعات رله کنترل سطح مایعات یا فلوتر برای کنترل پمپ ها به منظور پر کردن اتوماتیک مخازن آب و یا حفاظت پمپ های شناور در برابر خشک و بدون آب کار کردن و یا برای تشخیص...