جزئیات خدمات

ترانسفورماتورهای خاص

 

از سالهای اولیه فعالیت شرکت محرک صنعت جنوب، بخش عمده ترانسفورماتورهای مورد نیاز برای استفاده در محصولات شرکت، در داخل مجموعه ساخته می‌شد. دلیل این مسئله این بود که علی رغم اینکه ترانسفورماتور یک بخش مهم و اساسی در تجهیزات می باشد. تولید کنندگان و تامین کنندگان قابل اعتماد که به شکل مهندسی و با رعایت استاندارد نسبت به ساخت و ارائه ترانسفورماتور اقدام نمایند وجود نداشت.

این امر سبب شد که با توجه به نیاز روزافزون شرکت طی بیشتر از بیست سال گذشته دهها هزار ترانسفورماتور تولید و مورد استفاده قرار گیرد و از سال ۱۳۸۹ واحد ترانسفورماتور در شرکت محرک صنعت با ساماندهی جدید، خود را مهیا نموده که فعالیت های خود را گسترش داده و علاوه بر تامین نیاز داخل، به سفارش متقاضیان خارج از شرکت نیز ترانسفورماتور در رنج های مختلف را تولید و عرضه نماید.

  • ترانسفورماتورهای یکسوسازی
  • ترانسفورماتورهای ایزوله
  • ترانسفورماتورهای تغذیه دستگاه های الکترونیکی
  • ترانسفورماتورهای کوره القایی و ESR
  • ترانسفورماتورهای آزمایشگاهی
  • ترانسفورماتورهای ولتاژپایین تابلو برق
  • ترانسفورماتورهای خاص

 

ترانسفورماتورهای خاص

ترانسفورماتورهای خاص